Algemene snoeiwerken, scheren van hagen. (zomersnoei en wintersnoei)

Maaien van gazons. (ook eenmalige maaibeurten)

Ontmossen, bemesten, selectief spuiten en inzaaien van gazons

Herstellen van gazons

Mollenvrij houden van gazons

Onderhoud van beplantingen, manueel of met herbiciden

Onderhoud van bedrijfstuinen