Snoeien en vellen van bomen op moeilijk bereikbare plaatsen

Ontbossing

Bouwrijp maken van terreinen

Klieven van hout

Verkoop van brandhout

Verhakselen van takken en snoeiafval